Prin foc și sabie

.

de
Henryk Sienkiewicz

.

Editura: POLIROM
Colecție: Top 10
Anul publicării în limba română: 2020
Titlul original: Ogniem i mieczem (1884)
Traducător: Stan Velea
Categoria: Literatura Universala
Volumele I și II
Număr de pagini: 528, 504
volume achiziționabile pe
Libris.ro

.

Prin foc și sabie, vijeliosul roman al laureatului Nobel pentru Literatură Henryk Sienkiewicz, face parte, alături de volumele Potopul și Pan Wołodyjowski, dintr-o amplă trilogie inspirată din istoria Poloniei.

Cu măiestria unui virtuoz, Sienkiewicz zugrăvește una dintre cele mai frământate perioade din epoca medievală locală – răscoala cazacilor zaporojeni și a țăranilor ruteni împotriva dominației șleahtice polonezo-lituaniene -, surprinzând nu doar evenimentele dramatice consemnate oficial, în succesiunea lor, ci și o întreagă paletă de trăiri și pasiuni ale oamenilor vremii.

Chiar dacă a cercetat numeroase memorii și cronici ale nobilimii polone, pentru a restaura cât mai fidel realitățile din secolul al XVII-lea, autorul nu și-a propus să fie un simplu cronicar al timpurilor trecute, păstrând doar cadrul general al faptelor istorice, pe care le-a îmbrăcat în haina ficțiunii.

Prin foc si sabie Editura Polirom Libris

Romanul, de o uluitoare forță evocativă, a fost scris, după cum mărturisea Sienkiewicz însuși, pentru „a înălța inimile“ conaționalilor contemporani, care treceau – la rândul lor – prin grele încercări politico-sociale în 1884.
Scenele eroice și conflictele epice prevalează asupra evenimentelor autentice, recompuse în funcție de necesitățile narative, dar multe dintre personajele-cheie ale romanului sunt reale, ca de pildă crunții conducători de oști Jeremi Wiśniowiecki şi Bogdan Hmelnițki.

Prin foc și sabie este, astfel, mai mult decât o cronică de epocă, împletind în țesătura sa meșteșugită istoria unei prietenii aparent indestructibile între frați de arme și o poveste de iubire înfiripată sub spectrul violențelor generalizate.
Autorul a putut să cuprindă în această carte toate calitățile ostășești – de la forța fizică a soldatului la geniul comandantului -, cu toate simțirile aferente – de la foame sau frică până la ambiție și dragoste de țară dusă înspre sacrificiul de sine.

« Oamenii se mișcară, un vifor înviora parcă mulțimea de oșteni, apoi se iscară deodată murmure. Cuvintele „Vine oastea!” zburară ca o săgeată de la un capăt al întăriturilor la celălalt. Luptătorii începură să se îmbulzească, să se împingă, să se frămînte. Murmurul aici creștea, aici se potolea, toate mîinile făceau streașină ochilor, toate privirile erau ațintite cu încordare în depărtare și inimile băteau să se spargă. Se uitau cu toții, țînîndu‑și răsuflarea, pradă îndoielii și nădejdii.

Deodată, sub arcul multicolor sclipi ceva care devenea tot mai limpede; ieșea din ceața depărtărilor, se apropia din ce în ce mai mult și se vedea din ce în ce mai bine, pînă cînd, în cele din urmă, se arătară pîlcuri, stindarde, tuiuri, apoi o pădure de stegulețe și ochii nu se mai îndoiră; erau oșteni. »

Prin foc si sabie

Apar în carte unele dintre cele mai pitorești și puternice personaje ale literaturii clasice universale: patru prieteni leali, fiecare cu talentele lui speciale, un cavaler fără prihană, porucicul Jan Skrezetuski, o prea-frumoasă cneaghină, Helena Kurcewiczówna, un principe care luptă împotriva tuturor, oastea polonă, disciplinată, călită în lupte și capabilă de eforturi extraordinare, un antagonist sumbru, neînduplecat și pasional, tătarii dezlănțuiți, cazacii gata să moară pentru libertate, sălbatici și înfiorători în determinarea lor opusă civilizației împăciuitoare.

Prin foc și sabie este unul din cele mai interesante romane istorice clasice est-europene despre război și dragoste, fiind întrecut însă de următorul  titlul din saga: Potopul – care e chiar mai spectaculos, aducând aventurile eroilor săi la nivelul celui mai reușit epic fantasy modern.

Recomand întreaga trilogie tuturor spiritelor romantic-militariste.

.

images (3)

.

volume
disponibile
pe site-ul librăriei online
Libris